Inschrijving voor Grutsk acties 2022 gesloten

De inschrijving voor 1 of meer acties van Grutsk op ús Greidefûgels 2022 is met ingang van maandag 8 augustus gesloten. Ook in 2022 waren de acties van ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ weer bijzonder succesvol. Vele melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters schreven zich in voor 1 of meer acties. Sinds de start van dit project in 2018 doen meer dan …

Tips bij het maaien

Het maaiseizoen is begin juni in volle gang. Een belangrijke tijd voor de boer én voor de weidevogels. In deze periode zijn er gelukkig al veel kuikens in het boerenland. De vele nazorgvrijwilligers van de BFVW voeren daarom momenteel alarmtellingen uit. Hiermee kunnen we vaststellen hoeveel legsels tot een succesvol einde komen of zijn gekomen. Een goede samenwerking tussen boer …

Marten de Jong en Douwe Hoogland

Veldbijeenkomst druk bezocht

Ruim 45 personen maakten gebruik van de uitnodiging voor een veldbijeenkomst over Rûge dong (ruige mest). De bijeenkomst vond plaats op het bedrijf van Anneke en Marten de Jong in Baaium. Bij dit moderne melkveebedrijf draait het ook om weidevogels. Zij noemen het zelf ‘buorkjen mei greidefûgels’ ( Boeren met weidevogels). Voordat de aanwezigen het veld ingingen vertelde Marten de …

Grutsk in het nieuws

Gisteren en vandaag werd er door de Leeuwarder Courant aandacht besteed aan Grutsk op ús Greidefûgels. Gisteren werd de oproep tot vernatting opgepikt. Door de droogte hebben weidevogels het in toenemende mate zwaar. Vandaag werd de oproep aan boeren, loonwerkers en nazorgers gedaan om in het maaiseizoen samen te werken bij landwerkzaamheden. Artikel over vernatting in de Leeuwarder Courant. Klik …

subsidie weidevogels 2022

Subsidieregeling weidevogels open

Er is subsidie beschikbaar voor de bescherming van nesten en kuikens van weidevogels. Deze regeling staat open voor boeren die weidevogels op percelen hebben waarvoor nu (nog) geen overheidssubsidie wordt verstrekt. Vogelwachters/nazorgers hebben een nadrukkelijke rol bij het aanvragen van de subsidie. Het advies is om het regionale agrarische collectief bij de aanvraag van de subsidie te betrekken. Vind het collectief …

veldbijeenkomst ruige mest

Veldbijeenkomst over ruige mest

Op 24 mei 2022 organiseren Living Lab en Grutsk op ús Greidefûgels een praktijkmiddag over het onderwerp ruige mest (rûge dong). Melkveehouder Marten de Jong uit Baaium is gastheer voor deze deze veldbijeenkomst. Melkveehouders, akkerbouwers en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma op 24 mei is als volgt: 13:30 Opening en start programma Living Lab FryslânDoor: Anne …

magazine onze weidevogels 2022 - 2e editie

magazine ‘onze weidevogels’ 2e editie 2022

In april 2022 plofte de 2e editie van het magazine ‘onze weidevogels’ bij de meeste melkveehouders en akkerbouwers in Fryslân op de mat. Deze editie bevat weer interessante informatie over weidevogelbeheer. Maar ook verschillende boeren en andere betrokkenen komen aan bod. De middenpagina is ingeruimd voor een actiepagina van de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Gezien het aantal reacties wordt …

nestpan op Ameland

Nestpannen in gebruik op Ameland

Anne en Johan de Jong zijn melkveehouder op Ameland (Nes). Ze melken 180 koeien. Naast boer zijn ze van jongs af aan actief als nazorger/vogelwachter. Ze zijn actief voor beide vogelwachten op het eiland. Dit jaar hebben ze bewust later bemest. De reden daarvoor is dat ze de bemestingskracht van de mest maximaal willen benutten, zodat de Russische ganzen niet …

Nestpannen 2022 beschikbaar

Het voorjaar lijkt ook in Fryslân in de startblokken te staan. Daarmee breekt voor boeren, loonwerkbedrijven, vogelwachten en natuurlijk ook voor weidevogels een drukke tijd aan. Daarom hierbij vanuit Grutsk op ús Greidefûgels een oproep aan iedereen om de verschillende activiteiten in het boereland onderling goed en op tijd af te stemmen. Bijvoorbeeld bij het bemesten met de sleepslang. Door …