Bijeenkomsten over maaien druk bezocht

Woensdag 24 april en vrijdag 26 april organiseerden Grutsk op ús Greidefûgels en Boer en Natuur Fryslân bijeenkomsten over het komende maaiseizoen. De centrale vraag was: hoe maai ik faunavriendelijk? Diverse organisaties die betrokken zijn bij weidevogelbeheer kwamen aan het woord. Anne Jansma en Jeroen de Vries van Boer en Natuur Fryslân gaven zinvolle tips over faunavriendelijk maaien. Vanuit Grutsk …

Boeren over weidevogels

Drie studenten van NHL-Stenden hebben een drietal boeren geportretteerd over hun passie voor weidevogels. Shamariah Laville, Benthe van der Meer en Jildou de Wal zijn verantwoordelijk voor deze indrukwekkende productie. Zij portretteerden achtereenvolgens Wieke Marije Bakker uit Ginnum, Itte Wiersma en Oane Smink uit Baaium en Wieger van der Meulen uit Suawâld. Ieder van deze boeren vertelde waarom hij/zij zich …

Water voor vogels gevraagd

Het is inmiddels kurkdroog in het boerenland in Fryslân. Ondanks een relatief nat voorjaar worden er (helaas) droogterecords gebroken. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. Net nu er nog volop weidevogel kuikens en ander jong leven in het boerenland is te vinden, mist de cruciale aanwezigheid van water. Een van de oplossingen om vogels en kuikens van voldoende water te …

OPROEP!

Momenteel is er veel jong leven in het boerenland. Bijvoorbeeld weidevogelkuikens, jonge hazen en reekalfjes. Een oproep aan boeren, loonwerkers en vogelwachters om extra alert te zijn. Samenwerking is de sleutel. Maak duidelijke afspraken over het landwerk. Dus op tijd zodat vrijwilligers hun beschermingswerk goed kunnen plannen en uitvoeren. Probeer nachtwerk te vermijden. En maai van binnen naar buiten en …

Greppelpomp op het Noordereiland

Onlangs is een greppelpomp van Grutsk op ús Greidefûgels op het Noordereiland bij Drachten geplaatst. Het Noordereiland is een project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De inzet van de greppelpomp was nodig omdat er inmiddels minstens 30 broedparen van minimaal 6 vogelsoorten zijn geregistreerd. Na een nat voorjaar dreigt het eiland snel af te drogen. Greppelpompen op zonne-energie kunnen bij …

2e editie magazine onze weidevogels/onze akkervogels uit

Een tweetal weken geleden plofte de 2e editie 2023 van het magazine ‘onze weidevogels/onze akkervogels’ op de mat bij de meeste melkveehouders en akkerbouwers in Fryslân. Dit prachtige magazine is een uitgave van Agrio Uitgeverij. In dit magazine veel achtergrondinformatie over het beheer van boerenlandvogels. Ook verhalen van boeren, vrijwilligers en andere betrokkenen over weidevogel- en akkervogelbeheer. In deze editie …

Grutsk wint mediaprijs

Maaiseizoen staat op punt van beginnen

De komende weken is het erop of eronder. Voor de boer én voor weidevogels in Fryslân. Soms letterlijk. Let als boer of loonwerker dus de komende tijd extra op weidevogels en hun nesten en kuikens. Neem bijvoorbeeld op tijd contact op met de vrijwilligers van de lokale vogelwacht voor bescherming van de nesten. Zij helpen graag bij het zetten van …

Kuikenperiode aangebroken

Ruim 10.000 nesten met eieren van kievit, scholekster, grutto en tureluur zijn tot nu toe dit seizoen ingevoerd in het BFVW-registratiesysteem. En de vroege kievitseieren zijn al uitgekomen ook. Kleine kuikens lopen nu door de velden, extra opletten geblazen dus voor nazorger en boer! En zorgen voor een goede communicatie over werkzaamheden en gevonden eieren en kuikens. Om het geheugen …

grutsk 2023

Inschrijving acties Grutsk 2023 open

Met ingang van vandaag kunnen melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers meedoen aan 1 of meer acties van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Net als in vorige edities kunnen deelnemers hiermee laten zien trots (grutsk) te zijn op weidevogels. Door gewoon in de praktijk zaken op te pakken. Al dan niet in samenwerking met vrijwilligers van de lokale vogelwacht. Deelnemers aan de …