Zorgt u ook voor een b(l)oeiend Fryslân?


In de afgelopen 3 jaar hebben er ruim 800 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een Grutsk op ús Greidefûgels bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was natuurlijk vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. De eerste resultaten van deze actie zijn inmiddels zichtbaar. Tegenover deelname aan deze actie staat geen vergoeding.

Ook dit jaar is er weer een aantal pakketten van 8 kg van dit mengsel beschikbaar. De bestelprocedure is anders dan andere jaren. Doordat de inkoop van de kruidenmengsels moet worden aanbesteed en de leveringszekerheid door de situatie in de wereld momenteel moeilijk is in te schatten, zal de uitlevering naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Uw bestelling zal op de lijst worden geplaatst. We zullen u later per mail informeren over de verdere afhandeling.


Direct een pakket Grutsk op ús Greidefûgels kruidenmengsel aanvragen? klik hier >>>
Image

Welke mogelijkheden zijn er om te zaaien?

U kunt er als deelnemer voor kiezen om door te zaaien of een stuk (zwarte) grond opnieuw in te zaaien. In het eerste geval is het belangrijk om te bepalen waar en wanneer u dit wilt gaan doen. Bij voorkeur op stuk arme grond op een van uw percelen. De meeste deelnemers van vorig jaar hebben de randen van hun perceel ingezaaid of doorgezaaid.

Er is door Grutsk op ús greidefûgels een zogenaamde inzaai-instructie opgesteld. Hierin kunt u tips en trucs vinden om het beste resultaten te bereiken.


Hier kunt u de zaai-instructie downloaden

De resultaten van de zaai-acties 2019 en 2020 zijn bekend

Om inzicht te krijgen in het resultaat van de campagne in het veld is er door studenten van Hall Larenstein en het Nordwin College een monitoring uitgevoerd op 32 bedrijven. In een korte rapportage leest u de eerste bevindingen.

Hier kunt u het rapport over de zaai-acties 2019 en 2020 downloden

Werken met het Grutsk basis kruidenmengsel

Het basis Grutsk kruidenmengsel is vorig jaar door meer dan 450 Fryske melkveehouders gebruikt. Een kleine groep hiervan heeft het mengsel in het voorjaar door- of ingezaaid. Het merendeel deed dit in het najaar van 2019 en 2020. Een aantal studenten van Van Hall Larenstein hebben de resultaten van deze actie komend seizoen gevolgd. Er werd o.a. worden gekeken welke kruidensoorten aanslaan onder welke omstandigheden. Het Grutsk basis kruidenmengsel is geschikt voor alle grondsoorten. De prijs van het mengsel is € 150,= excl. 9% BTW. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor 1 kosteloos te ontvangen zak van 8 KG. Voor eventueel extra eenheden van 8 KG geldt een korting van 20%. De netto prijs is dus € 120,= excl. 9% BTW. De samenstelling van het Grutsk basis mengsel is als volgt:
samenstelling Grutsk basis mengsel

Werken met een speciaal Grutsk weidevogel kruidenmengsel

In 2020 introduceerde Grutsk een speciaal weidevogel kruidenmengsel. Voor dit mengsel kwamen alleen melkveehouders in aanmerking die nu al broedende weidevogels op hun land hebben. Deelname aan agrarisch natuurbeheer (ANLb) door de boer was niet noodzakelijk. De 70 beschikbare pakketten vonden gretig aftrek.

In het Grutsk weidevogel kruidenmengsel zitten zoveel mogelijk soorten (kruiden en grassen) die je in Fryslân ook in een extensief weidevogelgrasland tegen komt.

Er is bewust voor gekozen om in het kruidenmengsel ook laag productieve grassen  op te nemen. Dit in tegenstelling tot het Grutsk basis kruidenmengsel. Het Grutsk weidevogelmengsel hoeft niet gemengd te worden met een grasmengsel. Een zak van dit mengsel bevat ook 8 KG. Hiermee kan de boer 1 ha doorzaaien, of 0,4 hectare inzaaien. De samenstelling van het speciale Grutsk weidevogel kruidenmengsel is als volgt:

Grutsk weidevogelmengsel


Aanmelden voor de zaai-actie van Grutsk?


Ook in 2021 is er weer een aantal pakketten Grutsk op ús Greidefûgels kruidenmengsel beschikbaar. Net als in 2020 zijn er van het basis kruidenmengsel van Grutsk 150 pakketten beschikbaar. Van het speciale weidevogel kruidenmengsel kunnen in totaal weer 70 pakketten worden aangevraagd. Dit laatste mengsel is vooral bedoeld voor boeren die zich helemaal richten op de weidevogel beheer. Deelname aan deze actie is nog steeds op vrijwillige basis. De partners van Grutsk op ús Greidefûgels hopen melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters met de Grutsk acties te inspireren. Om (nog) meer te doen om de dalende trend van het aantal broedende weidevogels in Fryslân te keren. Dat kunnen we alleen bereiken door een gezamenlijke en positieve aanpak.

U kunt hier een pakket Grutsk op ús Greidefûgels kruidenmengsel aanvragen >>>

Wat kunt u nog meer doen voor de greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten of het maaien.

Of door weidevogels op uw land natte voeten aan te bieden. Vooral tijdens drogere periodes in het broedseizoen. U kunt de vernattingsexpert van Grutsk vragen om vrijblijvend advies. Ook de inzet van een greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels is een optie. Speciaal van Grutsk op ús Greidefûgels is er voor maar € 440,= excl. BTW een greppelpomp aan te schaffen. Als deelnemende boer komt u in aanmerking voor een korting van maar liefst 10% op deze prijs.

Nieuw in 2021 is de actie 'Gewurde litte'. Dit is het Fries voor 'met rust laten'. Door dus niks te doen helpt u de weidevogels. We roepen melkveehouders om 1 of meer stroken op hun land 'Gewurde te litten'. Dit betekent concreet dat de partners van Grutsk melkveehouders oproepen geen kunstmest in deze stroken te strooien. Ook vragen we deze stroken niet of laat (bijv. na 15 juli) te maaien. Dit alles om meer ruimte te geven aan weidevogels en hun kuiken tijdens het broedseizoen. Door deze rust zal de vegetatie veranderen. Meer kruiden en andere grassoorten. Door laat te maaien zal er in de cruciale kuikenfase meer schuilplaats zijn voor weidevogel kuikens. Want we zijn toch allemaal 'Grutsk op ús Greidefûgels'?


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 0651 172 174.