Yn it spier met zaaien


U heeft als Friese melkveehouder  een briefkaart met een uitdaging van Grutsk op ús Greidefûgels in de brievenbus ontvangen. Een uitdaging om ergens op land 1 hectare grasland in te zaaien of door te zaaien met een kruiden- en bloemenrijk mengsel.

Vorig jaar hebben er maar liefst 305 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was ook vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. Dit voorjaar zal blijken wat de resultaten voor boeren en voor de weidevogels zijn. Tegenover deelname aan deze actie staat geen vergoeding.

Ook dit jaar is er weer een aantal pakketten van 8 kg van dit mengsel beschikbaar. Net als vorig jaar kunnen geïnteresseerde boeren zich met ingang van donderdag 2 april bij Grutsk op ús Greidefûgels aanmelden.

U kunt alleen bestellen met behulp van een formulier dat met ingang van 2 april hieronder zichtbaar is.
Image

Welke mogelijkheden zijn er om te zaaien?

U kunt er als deelnemer voor kiezen om door te zaaien of een stuk (zwarte) grond opnieuw in te zaaien. In het eerste geval is het belangrijk om te bepalen waar en wanneer u dit wilt gaan doen. Bij voorkeur op stuk arme grond op een van uw percelen. De meeste deelnemers van vorig jaar hebben de randen van hun perceel ingezaaid of doorgezaaid.

Er is door Grutsk op ús greidefûgels een zogenaamde inzaai-instructie opgesteld. Hierin kunt u tips en trucs vinden om het beste resultaten te bereiken.


Hier kunt u de zaai-instructie downloaden

Werken met het Grutsk basis kruidenmengsel

Het basis Grutsk kruidenmengsel is vorig jaar door meer dan 300 Fryske melkveehouders gebruikt. Een kleine groep hiervan heeft het mengsel in het voorjaar door- of ingezaaid. Het merendeel deed dit in het najaar van 2019. Een aantal studenten van Van Hall Larenstein zal de resultaten van deze actie komend seizoen gaan volgen. Er zal o.a. worden gekeken welke kruidensoorten aanslaan onder welke omstandigheden. Het Grutsk basis kruidenmengsel is geschikt voor alle grondsoorten. De prijs van het mengsel is € 150,= excl. 9% BTW. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor 1 kosteloos te ontvangen zak van 8 KG. Voor eventueel extra eenheden van 8 KG geldt een korting van 20%. De netto prijs is dus € 120,= excl. 9% BTW. De samenstelling van het Grutsk basis mengsel is als volgt:
samenstelling Grutsk basis mengsel

Werken met een speciaal Grutsk weidevogel kruidenmengsel

Het Grutsk weidevogelmengsel is per 16-04-2020 niet meer beschikbaar. Er zijn in totaal 70 pakketten van het Grutsk weidevogelmengsel in Fryslân verstrekt!

Dit jaar introduceert Grutsk een speciaal weidevogel kruidenmengsel. Voor dit mengsel komen alleen melkveehouders in aanmerking die nu al broedende weidevogels op hun land hebben. Deelname aan agrarisch natuurbeheer (ANLb) door de boer is niet noodzakelijk.

In het Grutsk weidevogel kruidenmengsel zitten zoveel mogelijk soorten (kruiden en grassen) die je in Fryslân ook in een extensief weidevogelgrasland tegen komt.

Er is bewust voor gekozen om in het kruidenmengsel ook laag productieve grassen  op te nemen. Dit in tegenstelling tot het Grutsk basis kruidenmengsel. Het Grutsk weidevogelmengsel hoeft niet gemengd te worden met een grasmengsel. Een zak van dit mengsel bevat ook 8 KG. Hiermee kan de boer 1 ha doorzaaien, of 0,4 hectare inzaaien. De samenstelling van het speciale Grutsk weidevogel kruidenmengsel is als volgt:

Grutsk weidevogelmengsel


Aanmelden voor Yn it Spier - Zaaien kan met ingang van vandaag. Afhandeling op volgorde van bestellen en op=op.


Er is achter de schermen hard gewerkt aan de campagne Grutsk op ús greidefûgels 2020. De huisleverancier van beide Grutsk mengsels heeft inmiddels eenheden (zak) van 8 kg afgevuld en verpakt.

Om deelnemers gelijke kansen te geven op 1 kosteloos pakket van een van de 2 Grutskmengsels is besloten 2 april te starten met de inschrijving. Er kan alleen worden besteld met behulp van het bestelformulier hieronder. Dit formulier is 2 april om 07.20 uur gepubliceerd. De aanmeldingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk om tegen betaling extra zakken te bestellen. Er zal dan een korting van 20% op de verkoopprijs worden gegeven. De verwachte levertijd is 5 werkdagen.


Hieronder kunt u kosteloos een pakket van het basis Grutsk mengsel bestellen. Het Grutsk weidevogelmengsel is per 16-04-2020 niet meer beschikbaar :


Wat kunt u nog meer doen voor de greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten of het maaien. Of door ergens op uw land een stukje grond te vernatten. Vernatten voor onze weidevogels - ús greidefûgels. Zij hebben in het broedseizoen voordeel bij nattigheid. Nattigheid in de weide zorgt bijvoorbeeld voor meer voedsel voor weidevogels.

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 0651 172 174.