Zorgt u ook voor een b(l)oeiend Fryslân?


Sinds 2018 doen er ruim 840 melkveehouders en akkerbouwers op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een Grutsk op ús Greidefûgels bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie is natuurlijk vrijwillig en betekent dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis krijgt bezorgd. De eerste resultaten van deze actie zijn inmiddels zichtbaar. Tegenover deelname aan deze actie staat geen vergoeding.

Ook in 2024 stelt de provincie Fryslân een aantal pakketten kruidenmengsel van 8KG beschikbaar. 120 pakketten om precies te zijn. Melkveehouders en akkerbouwers kunnen zich vanaf 1 april 2024 aanmelden om 1 pakket kosteloos in huis te krijgen. Daar is weer volop gebruik van gemaakt. Het aantal beschikbare 120 pakketten is ruim overtekend. Dus hebben de mensen van Grutsk op ús Greidefûgels zoals eerder aangegeven een selectie gemaakt. Melkveehouders en akkerbouwers die voor het eerst bestelden hebben voorrang gekregen. Daarna gold het moment van aanmelden. Afgelopen periode zijn de inschrijvers per mail of post geïnformeerd of zij dit jaar wel of niet in aanmerking komen voor een kosteloos pakket kruidenmengsel van Grutsk op ús Greidefûgels.

DE UITLEVERING VAN DE PAKKETTEN KRUIDENMENGSEL WORDT VERWACHT VANAF MEDIO AUGUSTUS.


Image

Welke mogelijkheden zijn er om te zaaien?

U kunt er als deelnemer voor kiezen om door te zaaien of een stuk (zwarte) grond opnieuw in te zaaien. In het eerste geval is het belangrijk om te bepalen waar en wanneer u dit wilt gaan doen. Bij voorkeur op stuk arme grond op een van uw percelen. De meeste deelnemers van vorig jaar hebben de randen van hun perceel ingezaaid of doorgezaaid.

Er is door Grutsk op ús greidefûgels een zogenaamde inzaai-instructie opgesteld. Hierin kunt u tips en trucs vinden om het beste resultaten te bereiken.


Hier kunt u de zaai-instructie downloaden

Uit welke kruiden bestaat het mengsel van Grutsk op ús Greidefûgels?

Het basis Grutsk kruidenmengsel wordt inmiddels door meer dan 840 melkveehouders en akkerbouwers in Fryslân gebruikt. Sinds 2019 stelt de provincie Fryslân jaarlijks een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar. Het kruidenmengsel bevat meerdere gras- en kruidensoorten. Het is mogelijk het mengsel te gebruiken voor een doorzaai-actie van ongeveer 1 hectare weidegrond. Het is ook mogelijk het mengsel te gebruiken op de volle grond (zwarte grond). De boer kan het kruidenmengsel dan het beste zelf mengen met een langzaam groeiend grasmengsel bijvoorbeeld BG5 of BG11. Dit in een verhouding van 1:2. Dus 8 KG kruidenmengsel en 16 KG grasmengsel. De samenstelling van het mengsel is als volgt:

samenstelling Grutsk basis mengsel


Wilt u nog veel meer weten over kruidenmengsels?


Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Melkveehouders ontdekken steeds meer de positieve kanten van grasland met een grotere diversiteit aan kruiden, vlinderbloemigen en grassen. Dit is in de afgelopen jaren versterkt doordat de zuivelketen in samenwerking met de supermarktketens en ngo’s programma’s hebben ontwikkeld voor duurzame zuivel, waarbij meer biodiversiteit in het grasland een belangrijk thema is. Met toenemende belangstelling in de praktijk komen ook de vragen: hoe krijg je dan meer kruiden in het grasland, hoe hou je ze erin, hoe win je daar het beste ruwvoer van en hoe gebruik je dat in het rantsoen. Kortom, hoe maak je het een duurzaam onderdeel van je bedrijf. Om die redenen is in Friesland in 2017 het project Koeien en Kruiden gestart. Samen met de agrarische collectieven in Friesland, het Louis Bolk Instituut, Dairy Campus, de Vlinderstichting en Hogeschool Van Hall Larenstein is onderzoek gedaan naar biodiversiteit in kruidenrijk grasland, het beheer daarvan en de inpassing in het bedrijf.

Het project bestond uit drie onderdelen:

  • In kaart brengen van de best practices van kruidenrijk grasland op 5 praktijkbedrijven
  • Demo’s op 6 bedrijven met het inzaaien en doorzaaien van kruidenrijke mengsels
  • Experiment Mengsels en Management op Dairy Campus
Voor meer info lees hier het magazine koeien en kruiden

Wat kunt u nog meer doen voor de greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten(sleepslangen). Of door weidevogels op uw land natte voeten aan te bieden. Vooral tijdens drogere periodes in het broedseizoen. U kunt de vernattingsexpert van Grutsk vragen om vrijblijvend advies. Ook de inzet van een greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels is een optie. Er zijn bij lokale vogelwachten inmiddels ruim 130 greppelpompen op zonne-energie in gebruik. Deze worden door lokale vogelwachten in overleg ingezet bij melkveehouders of akkerbouwers die een greppelplasdras voor weidevogels willen aanleggen in het broedseizoen. Met name in drogere periodes van het broedseizoen zijn deze greppelplasdrassen een magneet voor weidevogels en hun kuikens.

Ook kunt u als melkveehouder of akkerbouwer meedoen aan de actie 'gewurde litte'. U laat dan een strook van uw land braak liggen. Op deze strook gebruikt u dus geen drijf- of kunstmest. Hierdoor ontstaat een natuurlijke strook met meer biodiversiteit. Dus meer insecten en meer hoge vergetatie. Goed voor weidevogels en hun kuikens. Als waardering voor uw deelname krijgt u een grondbord met de tekst 'gewurde litte'. Tot slot is er nog de actie 'dongje'. Door het gebruik van ruige mest (ruge dong) op een deel van uw land verbetert u de biotoop voor weidevogels. Minder snelle grasgroei, meer insecten en een betere bodemsamenstelling helpen weidevogels bij het vinden van voldoende voedsel.

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten(sleepslangen). Of door weidevogels op uw land natte voeten aan te bieden. Vooral tijdens drogere periodes in het broedseizoen. U kunt de vernattingsexpert van Grutsk vragen om vrijblijvend advies. Ook de inzet van een greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels is een optie. Er zijn bij lokale vogelwachten inmiddels ruim 200 greppelpompen op zonne-energie in gebruik. Deze worden door lokale vogelwachten in overleg ingezet bij melkveehouders of akkerbouwers die een greppelplasdras voor weidevogels willen aanleggen in het broedseizoen. Met name in drogere periodes van het broedseizoen zijn deze greppelplasdrassen een magneet voor weidevogels en hun kuikens.

Ook kunt u als melkveehouder of akkerbouwer meedoen aan de actie 'gewurde litte'. U laat dan een strook van uw land braak liggen. Op deze strook gebruikt u dus geen drijf- of kunstmest. Hierdoor ontstaat een natuurlijke strook met meer biodiversiteit. Dus meer insecten en meer hoge vergetatie. Goed voor weidevogels en hun kuikens. Als waardering voor uw deelname krijgt u een grondbord met de tekst 'gewurde litte'. Tot slot is er nog de actie 'dongje'. Door het gebruik van ruige mest (ruge dong) op een deel van uw land verbetert u de biotoop voor weidevogels. Minder snelle grasgroei, meer insecten en een betere bodemsamenstelling helpen weidevogels bij het vinden van voldoende voedsel.

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 058 - 250 43 88.