Inschrijving Grutsk acties gesloten

Ook in 2022 konden melkveehouders, akkerbouwers loonwerkers en vrijwillige vogelwachters meedoen aan de acties van Grutsk op ús Greidefûgels. Net als in de voorgaande succesvolle campagnes van Grutsk op ús Greidefûgels was deelname op vrijwillige basis. Niets moet, alles mag. Grutsk daagt deelnemers uit 1 of meer maatregelen te treffen die weidevogels in Fryslân ten goede komen.

Vanaf 2018 introduceert het projectteam ieder jaar een nieuw thema met daaraan gekoppeld een actie. De bestaande thema's lopen bij voldoende belangstelling de jaren erna door. Een thema wordt gekozen als het naar de mening van de projectteam leden bijdraagt aan een verbetering van de weidevogelstand. Ze worden als een uitdaging aan de deelnemers gepresenteerd en zijn bedoeld om te inspireren. En om deelnemers aan te zetten nóg meer rekening te houden met weidevogels in de dagelijkse praktijk. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van LTO-Noord, Kollektievenberied Fryslân, Agrarische Jongeren Fryslân, Friesch Grondbezit, Van Hall Larenstein, Nordwin Collega, Cumela (loonwerkers), Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Bond Friese VogelWachten. De volgende acties stonden in 2022 open voor inschrijving:

  • Nestpannen (sinds 2018): Melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters kunnen per keer 5 nestpannen bestellen.
  • Kruidenrijke mengsels (sinds 2019): Ook in 2022 is een aantal pakketten kruidenmengsel voor weidevogelbeheer beschikbaar. De uitlevering zal na de zomer van 2022 plaatsvinden.
  • Vernattingsadvies: De vernattingsexpert van Grutsk op ús Greidefûgels staat ook in 2022 weer klaar. Met zijn kennis als oud medewerker van Wetterskip Fryslân én zijn ervaring als vogelwachter geeft hij vrijblijvend advies vernatting.
  • Greppelpompen: Melkveehouders kunnen via Grutsk op ús Greidefûgels weer een greppelpomp met korting bestellen. Voor vogelwachten geldt een speciale regeling. Via Grutsk op ús Greidefûgels kunnen zij een greppelpomp bestellen voor boeren in hun gebied.
  • 'Gewurde Litte'. Ook in 2022 roept Grutsk op ús Greidefûgels Friese melkveehouders op stroken 'gewurde te litte'. Het Fries voor 'met rust laten'. De beloning voor deelname aan deze actie is een grondbordje met de tekst 'Gewurde Litte'.
  • Dongje: In 2022 start Grutsk op ús Greidefûgels met het thema 'rûge dong'/ruige mest. Bemest een strook met rûge dong/ruige mest en ontvang een grondbord met de tekst 'ik dongje rûch'.

Bekijk hier de resultaten van de Grutsk op ús Greidefûgels campagne 2022 >>>