Acties van Grutsk op ús Greidefûgels in 2021 afgerond

Er is in 2021 weer volop ingeschreven op de acties van Grutsk op ús Greidefûgels. Deelnemers waren zoals verwacht en bedoeld melkveehouders, loonbedrijven en vogelwachten. Inmiddels was 2021 al weer het 4e jaar van het project Grutsk op ús Greidefûgels. Vanaf 2018 introduceert het projectteam ieder jaar een nieuw thema. De bestaande thema's lopen bij voldoende belangstelling de jaren erna door. Een thema wordt gekozen als het naar de mening van de projectteam leden bijdraagt aan een verbetering van de weidevogelstand. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat deelnemers op vrijwillige basis aan de acties meedoen. Ze worden als een uitdaging aan de deelnemers gepresenteerd en zijn bedoeld om te inspireren. En om deelnemers aan te zetten nóg meer rekening te houden met weidevogels in de dagelijkse praktijk. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van LTO-Noord, Kollektievenberied Fryslân, Agrarische Jongeren Fryslân, Friesch Grondbezit, Van Hall Larenstein, Nordwin Collega, Cumela (loonwerkers), Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Bond Friese VogelWachten. De deelname aan de acties was in 2021 als volgt:

  • Nestpannen (sinds 2018): In 2021 werden 330 nestpannen onder melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters verspreid. In totaal zijn er in Fryslân ruim 2100 nestpannen in gebruik.
  • Kruidenrijke mengsels (sinds 2019): In 2021 werden er 229 pakketten van het basis en speciale weidevogelmengsel uitgezet. Sinds 2019 is er door boeren totaal 794 hectare kruidenrijk gemaakt.
  • Ruim 20 melkveehouders hebben in 2021 de hulp ingeroepen van de vernattingsexpert van Grutsk op ús Greidefûgels. Met zijn kennis als oud medewerker van Wetterskip Fryslân van de waterhuishouding én zijn ervaring als vogelwachter gaf hij boeren praktische tips om stukken van hun land te vernatten.
  • Er zijn in 2021 in totaal 39 greppelpompen ingezet bij melkveehouders in Fryslân. Soms op eigen initiatief en soms in samenwerking met de lokale vogelwacht. In 2020 werden er ook al 70 greppelpompen in gebruik genomen. Via Grutsk op ús Greidefûgels draaien er in Fryslân dus al meer dan 100 pompen.
  • Het nieuwe thema in 2021 was 'Gewurde Litte'. De Friese uitdrukking van 'met rust laten'. Het was een oproep aan melkveehouders om stroken van hun land met rust te laten ten gunste van weidevogels. Als stimulans ontving de boer een grondbord met de tekst 'Gewurde Litte'. De 100 beschikbare grondbordjes werden in korte tijd aangevraagd.

Ook volgend jaar zal de campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' worden doorgezet. In de loop van 2021/begin 2022 zal er nieuws worden gedeeld over de campagne van volgend jaar en de mogelijkheden voor melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters om aan de actie van Grutsk op ús Greidefûgels mee te doen.

Vernattingsadvies

Wilt u deskundig advies over hoe kunt vernatten op uw boerenbedrijf voor weidevogels? Vraag dan kosteloos een gesprek aan met de vernattingsdeskundige van Grutsk op ús Greidefûgels. Hij geeft u handige tips en helpt u verder.
Imageklik hier voor meer informatie over vernattingsadvies >>

Nestpannen

Nestpannen kunt u direct inzetten om weidevogel nesten te beschermen tijdens het bemesten en maaien. Neem contact op met uw lokale vogelwacht voor afstemming met uw nazorger. Of werk hierin samen met uw loonbedrijf.
Imageklik hier voor meer informatie over nestpannen >>

Een uniek grondbord 'Gewurde Litte'

Wilt u deskundig advies over hoe kunt vernatten op uw boerenbedrijf voor weidevogels? Vraag dan kosteloos een gesprek aan met de vernattingsdeskundige van Grutsk op ús Greidefûgels.
Imageklik hier voor meer informatie over 'Gewurde litte' >>

Greppelpomp

Bestel een Grutsk op ús Greidefûgels greppelpomp op zonne-energie. In droge tijden van het broedseizoen zorgt u voor natte voeten voor weidevogels op uw land. Grutsk biedt u een korting aan van 10% op deze unieke pompen.
Imageklik hier voor meer informatie over greppelpompen >>

Kruidenrijk mengsel

Bestel 1 zak van 8 KG van het speciale Grutsk op ús Greidefûgels kruidenmengsel. Goed voor 1 hectare kruidenrijk grasland. U kunt kiezen uit het speciale Grutsk kruidenmengsel of het speciale weidevogelmengsel.
Imageklik hier voor meer informatie over kruidenmengsel >>