Campagne "Grutsk op ús Greidefûgels" 2020 bekendOok in 2020 brengen de partners de weidevogels onder de aandacht. Bij boeren, loonwerkers, vogelwachters en alle andere inwoners van Fryslân. Dit jaar introduceren we het thema 'vernatten' als middel om broedende weidevogels in Fryslân te ondersteunen. Ook zullen we thema's van 2018 en 2019 weer onder de aandacht brengen. In 2018 ging het om het thema 'beschermen'. En vorig jaar - 2019 - heeft Grutsk het thema 'zaaien' gepromoot.

Alle melkveehouders in Fryslân ontvangen in maart drie maal een briefkaart met een oproep/uitdaging. Op iedere kaart staat een thema centraal met een oproep tot actie. Deze website geeft uitleg over de acties. En biedt melkveehouders uit Fryslân de mogelijkheid zich voor een of meer acties aan te melden.

De partners van Grutsk op ús Greidefûgels zijn: LTO-Noord, Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), Kollektieven Beried Fryslân (KBF), Cumela, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Bond Friese VogelWachten (BFVW), Van Hall Larenstein en Nordwin College.


De partners van Grusk op ús Greidefûgels

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

De 3 thema's van Grutsk op ús Greidefûgels in 2020

Image

Vernatten

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn en zonder of met weinig ondersteunende middelen. Het najaar van 2019 en het begin van 2020 hebben al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde.

Meer informatie over vernatten
Image

Beschermen

Wilt u tijdens het bemesten zo veel mogelijk rekening houden met broedende grutto's, kieviten of andere weidevogels? Plaats dan een nestpan over het nest met eieren voordat u met het materiaal in de buurt van het nest bent. Verwijder de nestpan daarna zo snel mogelijk. Wilt u een aantal nestpannen in uw eigen trekker of voor de loonwerker? Bestel kosteloos 5 nestpannen.


Meer informatie over beschermen
Image

Zaaien

Wilt u ongeveer hectare van uw land kruiden- en bloemenrijk maken? Goed voor de biodiversiteit én voor uw vee. Grutsk op ús Greidefûgels heeft een aantal mengsels laten samenstellen. Voor melkveehouders in Fryslân is er weer een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar dat kosteloos kan worden besteld. Voor extra bestellingen geldt een aantrekkelijke korting.


Meer informatie over zaaien

Grutsk op ús Greidefûgels in het nieuws

In 2018 draaiden er radio reclamespots op Omrop Fryslân. In de spots riepen we boeren, loonwerkers en andere betrokken op tot samenwerking te komen om weidevogels in onze provincie een plek te geven die ze verdienen.

Radiospot Omrop Fryslân - Dongje

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Meane

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 06 51 17 21 74 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.