Yn it spier


Campagne "Grutsk op ús Greidefûgels" 2019 van start


Minimaal 100 hectare nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden in Fryslân. Dat is dit jaar het doel van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Want een bloeiende agrarische natuur is goed voor onze weidevogels. Negen partijen komen samen in actie om weidevogels in ons Friese landschap te beschermen. Op de boerderij van familie Tjeerdsma in De Veenhoop vragen zij aandacht voor het begin van het broedseizoen.


Voor de actie ‘U staat aan de rand van b(l)oeiend Fryslân’ konden zich 100 boeren opgeven voor een gratis kruidenmengsel, genoeg voor 1 ha. Op die manier zou Fryslân 100 ha. Kruidenrijk grasland rijker worden. Al de eerste dag van de actie hadden de eerste 100 boeren zich aangemeld. Het liep storm op het meldpunt in Wiuwert! De projectpartners hebben toen besloten om de actie uit te breiden, eerst naar 200 en later zelfs naar 300 gratis pakketten zaadmengsel. De aanvragen bleven binnenlopen en ook die 300 pakketten zijn nu allemaal op! Helaas kunt u zich daarom niet meer aanmelden voor een gratis pakket. Mocht u toch nog graag mee willen doen aan de actie, dan kunt u het zadenmengsel nog wel kopen voor €150,- excl. 9% BTW. Bent u melkveehouder? Dan heeft u tot 1 mei 2019 recht op 20% korting. U kunt via de downloadknop hieronder een formulier downloaden en mailen naar info@bfvw.nl of tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 058-2504388.

Download hier het inschrijfformulier voor de actie “1 ha voor een b(l)oeiend Fryslân” !
Eind maart/begin april valt bij melkveehouders in Fryslân de toolkit van Grutsk op ús Greidefûgels in de brievenbus. Daarin doen de projectpartners van Grutsk de oproep om weideranden in te zaaien met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel. De eerste honderd boeren die zich melden, krijgen 8kg van het grasmengsel kosteloos thuisgestuurd. Daarmee kunnen ze één hectare weideranden doorzaaien. Daarnaast krijgen alle boeren 20% korting op hun bestelling van bloem- en kruidenrijk grasmengsel, als ze deze bestelling via Grutsk op ús Greidefûgels plaatsen. Op naar een bloeiend Fryslân. Want een bloeiend Fryslân is een boeiend Fryslân!

Bloem- en kruidenrijke weideranden


Bloem- en kruidenrijke weideranden leveren een rijk insectenleven op. De bloeiende weideranden zijn goed voor de jonge weidevogelkuikens. Zij vinden er hun voedsel en kunnen er schuilen tegen predatoren. De wil is er bij boeren om kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Maar het daadwerkelijk toepassen daarvan is een volgende stap. Met de actie van Grutsk op ús Greidefûgels, proberen de partijen een zetje in de goede richting te geven. Zorgplicht betekent volgens de partijen ook dat je als boer zorgt dat de weidevogels het fijn hebben op het boerenland. Dus het b(l)oeiend maken van het Friese landschap voor de weidevogels.

Zorgplicht


Vanuit de wet natuurbescherming hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. De provincie moet hierop toezien. Boeren zijn verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden op het land maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dit betekent dat ze vooraf moeten weten waar de nesten liggen of waar in het land de kuikens zitten. De plaatselijke vogelwacht kan hierbij helpen. Niet alle boeren en loonwerkers zijn bekend met deze zorgplicht. Daarom vragen de partijen het komende broedseizoen op verschillende momenten aandacht voor het beschermen van de weidevogels.

Startbijeenkomst campagne "Grutsk op ús Greidefûgels" 2019 op woensdag 13 maart


Op woensdag 13 maart werd bij boerenfamilie Tjeerdsma in De Veenhoop de campagne "grutsk op ús Greidefûgels" officieel afgetrapt. Gedeputeerde Johannes Kramer, Peet Sterkenburgh van LTO-Noord en Frans Kloosterman van de BFVW overhandigden de eerste toolkit aan boer Tjeerdsma. In deze toolkit zat onder andere een brief, een weidevogelmagazine en een tegoedbon voor 8 kg kruidenrijk mengsel voor 1 ha kruidenrijk grasland. Boer Tjeerdsma is de eerste boer die daadwerkelijk 8 kg van dit speciaal geselecteerde kruidenmengsel in ontvangst mag nemen. Alle 2200 Fryske melkveehouders ontvangen deze toolkit eind maart in de brievenbus. Vanaf dat moment kunnen boeren ook intekenen voor 1 ha hectare kruidenrijk grasland. Op deze website en op social media kunt u deze actie de komende tijd volgen.

Image
Image

Heeft u nog vragen? Meer informatie?


Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong info@bfvw.nl / 058 250 4388.


Deze informatie delen met anderen?

Campagne Grutsk 2018: een korte terugblik.


In 2018 draaiden er radio reclamespots op Omrop Fryslân. In de spots riepen we boeren, loonwerkers en andere betrokken op tot samenwerking te komen om weidevogels in onze provincie een plek te geven die ze verdienen.

Radiospot Omrop Fryslân - Dongje

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Meane

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Uitdelen nestpannen

We roepen alle loonwerkers en boeren op om nesten en kuikens te beschermen tijdens werkzaamheden op het land. Daarom delen we nestpannen uit. Deze kunt u gebruiken om nesten te beschermen nu het broedseizoen weer van start is gegaan.

Wij adviseren u op tijd contact met de lokale vogelwacht of nazorgers op te nemen. in overleg kan dan worden bepaald hoe en wanneer de nestpannen kunnen worden ingezet.

Voor de juiste contactgegevens van de lokale vogelwacht of nazorger kunt u contact opnemen met de BFVW, telefoonnummer (058) - 250 43 88 of per E-mail: info@bfvw.nl.

Image

Wat kunt u doen om onze weidevogels te helpen?

In iedere bedrijfsvoering is het mogelijk om weidevogelvriendelijk te boeren en weidevogels een plek te geven. We geven u een aantal tips hoe u dit kunt doen. De nestpannen die we gratis aanbieden kunt u daarbij gebruiken. Door de gele kap kunt u goed zien waar de nesten liggen. Zo rijdt u gemakkelijk om de nesten heen en beschadigen ze niet tijdens werkzaamheden op het land.


Weidevogelparadijs

Een (nat) kruidenrijk grasland heeft de voorkeur voor weidevogels. Net als het gebruik van ruige stalmest. Dit is goed voor de biodiversiteit. Hoe meer verschillende planten, kruiden en bloemen er in een weiland staan, hoe meer dieren er zijn. Dit is goed voor de bodem en voor de weidevogels. Zij kunnen niet leven zonder insecten en wormen.

Image

Tips

Voordat u het land in gaat is het belangrijk om te weten waar nesten liggen. Een nazorger (vogelwacht) kan u helpen de nesten te vinden. Hiervoor kunt u de BFVW bellen of de lokale vogelwacht. Belangrijk is dat u contact opneemt vóór u start met de werkzaamheden.


Bemesten

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Bescherm nesten tegen de sleepslang. Plaats de nestpan over het nest, voordat u er met de sleepslang over heen gaat. Zo beschermt u de eieren. Belangrijk is dat de nestpan zo kort mogelijk op het nest zit. Zo hopen we nestverlies te voorkomen en het broedsucces te vergroten.

Image

Beweiden

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. De nazorger plaatst een nestbeschermer (zo dat de vogel nog op het nest kan zitten) over de aanwezige nesten bij beweiding. Zo voorkomt u dat de nesten vertrapt worden. Voor schapen en geiten zijn aparte nestbeschermers beschikbaar. Ook kan er schrikdraad om het nest worden geplaatst. Heeft u percelen met grutto’s; schaar hier bij voorkeur geen vee in.

Maaien

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Tijdens het weidevogelseizoen maart – juni kan het helpen percelen later te maaien. Vooral de percelen die grenzen aan weidevogelgebieden, omdat hier vaak meer nesten liggen. Door later te maaien hebben nesten en kuikens meer kans om te overleven. Zo wordt de kans op verstoring, predatie en vertrapping vermindert en is er meer voedsel.

Indien u percelen met daarop nesten gaat maaien:

  • Laat enkele blokken en/of stroken gras staan (van minimaal 3 meter), zodat er voldoende dekking en voedsel aanwezig blijft voor de kuikens en ouders.
  • Maai de slootkant (minimaal 3 meter) pas bij de 2e
  • Maai overdag zodat de nesten en kuikens zichtbaar zijn.
  • Maai van binnen naar buiten, zodat aanwezige kuikens de kans krijgen om naar ongemaaide percelen of stukken land te verhuizen.
  • Maak gebruik van een wildredder.

Eggen/Slepen

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Plaats de nestpan vlak voordat u eroverheen gaat met de eg of sleepband(en). Zo beschadigt u het nest niet.

Nesten zoeken en markeren

Een nazorger/vogelwacht kan u helpen met het zoeken en markeren van de aanwezige weidevogelnesten en -kuikens. Heeft u (nog) geen nazorger (vogelwacht)? Dan kunt u contact opnemen met de Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW). Mail naar info@BFVW.nl of bel 0651172174. Tijdens uw werkzaamheden kunt u dan de nesten makkelijker ontzien en een bijdrage leveren aan het laten staan van voedselstroken voor de kuikens.

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met de heer Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 06 51 17 21 74 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.