Ook in 2024 weer Grutsk op ús Greidefûgels


Omdat het aantal deelnemers aan Grutsk op ús Greidefûgels blijft stijgen, hebben de partners van Grutsk besloten ook in 2024 een campagne te organiseren. Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. Naast voorlichting gaat de campagne ook om actie. Actie in de praktijk wel te verstaan. We dagen boeren, loonwerkers en vogelwachters uit in de praktijk maatregelen voor weidevogels te treffen. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan een thema. In de afgelopen waren dat achtereenvolgens de volgende thema's:

  • Beschermen: Boeren, loonwerkers en vogelwachters: 'bestel kosteloos een aantal nestpannen die je kunt gebruiken bij het sleepslangen'
  • Zaaien: Boeren: 'Ga aan de slag met een kruidenmengsel op je bedrijf.  Bestel kosteloos 1 zak van 8 kg kruidenmengsel. Dit jaar zijn er 120 pakketten beschikbaar. Melkveehouders en akkerbouwers die niet eerder bestelden, komen als eerste in aanmerking. Daarna geldt de volgorde van aanmelding. Uitlevering vindt in augustus plaats'.
  • Vernatten: Boeren: 'Zet een deel van je land onder water voor de weidevogels. Of verhoog het waterpeil voor de weidevogels. Wil je hierover advies van een expert? Vraag dan een kosteloos advies van een Grutsk water specialist aan.
  • Gewurde litte: Boeren: Laat een strook van je grond met rust voor de weidevogels. Dus strooi hier geen kunstmest en maai niet of later. Hiermee ontstaan naar verloop van tijd een ideale biotoop voor (sommige) weidevogels. Als tegenprestatie ontvang je een grondbord met de tekst 'gewurde litte'.
  • Dongje: Boeren: Gebruik ruige mest op een deel van je land en zie wat dit doet met de kwaliteit van je grond, de insectenstand én de weidevogels. Ook hier ontvang je een grondbord met de tekst 'ik dongje rûch'.
Voor het aanmelden voor een of meer acties van Grutsk op ús Greidefûgels klik hier. >>>
Image
Bent u ook Grutsk op ús Greidefûgels en wilt u een uitdaging aangaan? Dit jaar maken we het u makkelijk. Door een stuk, 1 of meer randen van uw land ‘gewurde te litten’ (met rust te laten) helpt u de weidevogels. In dit stuk land vinden kuikens van weidevogels een schuilplek. Ook zullen er andere soorten bloemen en kruiden gaan groeien. De insecten die dit aantrekt, zijn belangrijk voedsel voor  weidevogels. U kunt deze actie ook heel goed combineren met het Grutsk weidevogelmengsel.

Snel meer informatie over 'gewurde litte'
Image

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn en zonder of met weinig ondersteunende middelen. Het begin van 2024 heeft al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde.


Meer informatie over vernatten
Image

Wilt u tijdens het bemesten zo veel mogelijk rekening houden met broedende grutto's, kieviten of andere weidevogels? Plaats dan een nestpan over het nest met eieren voordat u met het materiaal in de buurt van het nest bent. Verwijder de nestpan daarna zo snel mogelijk. Wilt u een aantal nestpannen in uw eigen trekker of voor de loonwerker? Bestel kosteloos 5 nestpannen.


Meer informatie over beschermen
Image

Wilt u ongeveer hectare van uw land kruiden- en bloemenrijk maken? Goed voor de biodiversiteit én voor uw vee. Grutsk op ús Greidefûgels heeft een aantal mengsels laten samenstellen. Voor melkveehouders in Fryslân is er weer een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar dat kosteloos kan worden besteld. Voor extra bestellingen geldt een aantrekkelijke korting.


Meer informatie over zaaien
Image
Het gebruik van rûge dong (ruige mest) helpt de weidevogels. Hoe? Door de vertraagde afgifte van meststoffen groeit de vegetatie minder snel. Bovendien verbetert op deze plekken het bodemleven. Onder andere door een toename van het aantal (rode) wormen. En dit helpt weidevogels. Omdat ze sneller en gemakkelijker voedsel kunnen vinden. Door een strook van het land met rûge dong te bemesten kunt u ervaring opdoen met deze manier van landbewerking.
Meer informatie over dongje

De partners van Grusk op ús Greidefûgels

logo LTO-Noord
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
logo wetterskip fryslan

Grutsk op ús Greidefûgels in het nieuws

In 2018 draaiden er radio reclamespots op Omrop Fryslân. In de spots riepen we boeren, loonwerkers en andere betrokken op tot samenwerking te komen om weidevogels in onze provincie een plek te geven die ze verdienen.

Radiospot Omrop Fryslân - Dongje

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Meane

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.