Ook in 2022 weer Grutsk op ús Greidefûgels


'Wegens succes verlengd'. Daarom is er door de partners van Grutsk op ús Greidefûgels besloten ook in 2022 op een positieve manier aandacht vragen voor weidevogels in Fryslân. Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. 

Bij Grutsk op ús Greidefûgels draait het om voorlichting én concrete actie. Bij voorlichting wordt er door de partners van Grutsk ook in 2022 samengewerkt met Agrio uitgeverij. Deze uitgever van onder andere De Veldpost en Melkvee zal voor en tijdens het weidevogelseizoen een magazine uitbrengen onder de naam 'onze Weidevogels'. Daarmee gaat de campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels voor het 2e jaar nationaal.

In Fryslân blijft de actiecampagne natuurlijk draaien onder de naam 'Grutsk op ús Greidefûgels'.

De partners van Grutsk op ús Greidefûgels zijn: LTO-Noord, Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), Kollektieven Beried Fryslân (KBF), Cumela, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Bond Friese VogelWachten (BFVW), Van Hall Larenstein en Nordwin College.

Nieuws over Grutsk op ús Greidefûgels


Meer nieuws over Grutsk op ús Greidefûgels >>>

De 5 thema's van Grutsk op ús Greidefûgels in 2022

Image
Bent u ook Grutsk op ús Greidefûgels en wilt u een uitdaging aangaan? Dit jaar maken we het u makkelijk. Door een stuk, 1 of meer randen van uw land ‘gewurde te litten’ (met rust te laten) helpt u de weidevogels. In dit stuk land vinden kuikens van weidevogels een schuilplek. Ook zullen er andere soorten bloemen en kruiden gaan groeien. De insecten die dit aantrekt, zijn belangrijk voedsel voor  weidevogels. U kunt deze actie ook heel goed combineren met het Grutsk weidevogelmengsel.

Snel meer informatie over 'gewurde litte'
Image
Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn en zonder of met weinig ondersteunende middelen. Het najaar van 2019 en het begin van 2020 hebben al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde.

Meer informatie over vernatten
Image

Wilt u tijdens het bemesten zo veel mogelijk rekening houden met broedende grutto's, kieviten of andere weidevogels? Plaats dan een nestpan over het nest met eieren voordat u met het materiaal in de buurt van het nest bent. Verwijder de nestpan daarna zo snel mogelijk. Wilt u een aantal nestpannen in uw eigen trekker of voor de loonwerker? Bestel kosteloos 5 nestpannen.


Meer informatie over beschermen
Image

Wilt u ongeveer hectare van uw land kruiden- en bloemenrijk maken? Goed voor de biodiversiteit én voor uw vee. Grutsk op ús Greidefûgels heeft een aantal mengsels laten samenstellen. Voor melkveehouders in Fryslân is er weer een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar dat kosteloos kan worden besteld. Voor extra bestellingen geldt een aantrekkelijke korting.


Meer informatie over zaaien
Image
Het gebruik van rûge dong (ruige mest) helpt de weidevogels. Hoe? Door de vertraagde afgifte van meststoffen groeit de vegetatie minder snel. Bovendien verbetert op deze plekken het bodemleven. Onder andere door een toename van het aantal (rode) wormen. En dit helpt weidevogels. Omdat ze sneller en gemakkelijker voedsel kunnen vinden. Door een strook van het land met rûge dong te bemesten kunt u ervaring opdoen met deze manier van landbewerking.
Meer informatie over dongje

De partners van Grusk op ús Greidefûgels

logo LTO-Noord
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Grutsk op ús Greidefûgels in het nieuws

In 2018 draaiden er radio reclamespots op Omrop Fryslân. In de spots riepen we boeren, loonwerkers en andere betrokken op tot samenwerking te komen om weidevogels in onze provincie een plek te geven die ze verdienen.

Radiospot Omrop Fryslân - Dongje

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Meane

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 06 51 17 21 74 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.