Ook in 2024 weer Grutsk op ús Greidefûgels


Omdat het aantal deelnemers aan Grutsk op ús Greidefûgels blijft stijgen, hebben de partners van Grutsk besloten ook in 2024 een campagne te organiseren. Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. Naast voorlichting gaat de campagne ook om actie. Actie in de praktijk wel te verstaan. We dagen boeren, loonwerkers en vogelwachters uit in de praktijk maatregelen voor weidevogels te treffen. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan een thema. In de afgelopen waren dat achtereenvolgens de volgende thema's:

  • Beschermen: Boeren, loonwerkers en vogelwachters: 'bestel kosteloos een aantal nestpannen die je kunt gebruiken bij het sleepslangen'
  • Zaaien: Boeren: 'Ga aan de slag met een kruidenmengsel op je bedrijf.  Bestel kosteloos 1 zak van 8 kg kruidenmengsel. Dit jaar zijn er 120 pakketten beschikbaar. Melkveehouders en akkerbouwers die niet eerder bestelden, komen als eerste in aanmerking. Daarna geldt de volgorde van aanmelding. Uitlevering vindt in augustus plaats'.
  • Vernatten: Boeren: 'Zet een deel van je land onder water voor de weidevogels. Of verhoog het waterpeil voor de weidevogels. Wil je hierover advies van een expert? Vraag dan een kosteloos advies van een Grutsk water specialist aan.
  • Gewurde litte: Boeren: Laat een strook van je grond met rust voor de weidevogels. Dus strooi hier geen kunstmest en maai niet of later. Hiermee ontstaan naar verloop van tijd een ideale biotoop voor (sommige) weidevogels. Als tegenprestatie ontvang je een grondbord met de tekst 'gewurde litte'.
  • Dongje: Boeren: Gebruik ruige mest op een deel van je land en zie wat dit doet met de kwaliteit van je grond, de insectenstand én de weidevogels. Ook hier ontvang je een grondbord met de tekst 'ik dongje rûch'.
Voor het aanmelden voor een of meer acties van Grutsk op ús Greidefûgels klik hier. >>>
Image
Bent u ook Grutsk op ús Greidefûgels en wilt u een uitdaging aangaan? Dit jaar maken we het u makkelijk. Door een stuk, 1 of meer randen van uw land ‘gewurde te litten’ (met rust te laten) helpt u de weidevogels. In dit stuk land vinden kuikens van weidevogels een schuilplek. Ook zullen er andere soorten bloemen en kruiden gaan groeien. De insecten die dit aantrekt, zijn belangrijk voedsel voor  weidevogels. U kunt deze actie ook heel goed combineren met het Grutsk weidevogelmengsel.

Snel meer informatie over 'gewurde litte'
Image

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn en zonder of met weinig ondersteunende middelen. Het begin van 2024 heeft al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde.


Meer informatie over vernatten
Image

Wilt u tijdens het bemesten zo veel mogelijk rekening houden met broedende grutto's, kieviten of andere weidevogels? Plaats dan een nestpan over het nest met eieren voordat u met het materiaal in de buurt van het nest bent. Verwijder de nestpan daarna zo snel mogelijk. Wilt u een aantal nestpannen in uw eigen trekker of voor de loonwerker? Bestel kosteloos 5 nestpannen.


Meer informatie over beschermen
Image

Wilt u ongeveer hectare van uw land kruiden- en bloemenrijk maken? Goed voor de biodiversiteit én voor uw vee. Grutsk op ús Greidefûgels heeft een aantal mengsels laten samenstellen. Voor melkveehouders in Fryslân is er weer een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar dat kosteloos kan worden besteld. Voor extra bestellingen geldt een aantrekkelijke korting.


Meer informatie over zaaien
Image
Het gebruik van rûge dong (ruige mest) helpt de weidevogels. Hoe? Door de vertraagde afgifte van meststoffen groeit de vegetatie minder snel. Bovendien verbetert op deze plekken het bodemleven. Onder andere door een toename van het aantal (rode) wormen. En dit helpt weidevogels. Omdat ze sneller en gemakkelijker voedsel kunnen vinden. Door een strook van het land met rûge dong te bemesten kunt u ervaring opdoen met deze manier van landbewerking.
Meer informatie over dongje

De partners van Grutsk op ús Greidefûgels

logo LTO-Noord
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
logo wetterskip fryslan

Grutsk op ús Greidefûgels in het nieuws

Voor het Grutsk op ús Greidefûgels seizoen 2024 zijn twee nieuwe voorlichtingsspots gemaakt voor Omrop  Fryslân radio en TV. Het thema 'maaien' staat in deze spots centraal. In de campagne staan 2 personen centraal die weidevogels een warm hart toedragen.

Boer Pier Jan Noordmans uit Edens (Iens) is een biologische boer. Hij melkt maar liefst 180 koeien. Toch heeft hij sinds zijn jeugd ook gevoel voor het weideleven en dus weidevogels. Hij weet een modern bedrijf goed te combineren met serieuze aantallen weidevogels op zijn land.

Loonwerkondernemer Doede Rients Okkema heeft een goed lopend loonbedrijf in Oosterend (Easterein). Een belangrijk onderdeel van het bedrijf is agrarisch loonwerk. Uiteraard werkt het bedrijf vooral in opdracht van boeren. Toch zetten Doede Rients en zijn mensen zich maximaal in voor de weidevogels.


TV-spot Omrop Fryslân - Boer Pier Jan NoordmansTV-spot Omrop Fryslân - Loonwerker Doede Rients Okkema

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Boer Pier Jan Noordmans

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Loonwerker Doede Rients Okkema

Waarom het thema 'maaien'?


Omdat er veel mis kan gaan tijdens het belangrijke maaiseizoen. Belangrijk voor boer, loonwerker en vogelwachter. En natuurlijk vooral voor de weidevogels. Omdat het maaiseizoen steeds eerder begint, botsen soms de belangen van boer en weidevogel. De boer haalt met zijn eerste en tweede snee gras (het goud van de boer) een belangrijk deel binnen van zijn jaarbehoefte aan gras. Een paar dagen later maaien kan de voedingswaarde van het gras behoorlijk aantasten. En precies in die periode zijn er nog vele legsel en kuikens van boerenlandvogels in het land te vinden. Maar ook andere dieren zoals jong wild (hazen en reekalfjes). Een dilemma dus.

Ondanks dit soms aanwezige dilemma kan er toch het nodige worden gedaan of gelaten om de belangen van boeren en weidevogels beide tot hun recht te laten komen. Bijvoorbeeld:

  • Uitstel. Als er nog veel nesten en kuikens in een perceel aanwezig zijn is uitstel voor de weidevogels en hun kuikens de beste optie. Een boer kan worden gecompenseerd voor het verlies aan opbrengst via de agrarische collectieven in Fryslân. Voor meer info neem contact op met het lokale agrarisch collectief via www.boerennatuurfryslan.frl/ . Als er via een agrarisch collectief geen compensatiemogelijkheden zijn, is het stimuleringsfonds boerenlandvogels nog een optie. Meer informatie hierover kijk op www.friesevogelwachten.nl/nl/projecten/stimuleringsfonds .
  • Maai in mozaïeken. Bijvoorbeeld door eerst de helft van ieder perceel te maaien en na 1-2 weken de andere helft. Ook door op de grenzen van percelen veilige zones voor weidevogels te creëren geeft u ze een grotere kans op overleving. Helemaal als in deze zones ook nog een biodiverse vegetatie aanwezig is. U kunt deze biodiversiteit stimuleren met een kruidenmengsel van Grutsk op ús Greidefûgels. Voor meer informatie hierover kijk op www.grutskopusgreidefugels.nl/zaaien/..
  • Maai overdag. In het donker heeft de loonwerker veel minder kijk op de omgeving. Ook zijn weidevogels en andere dieren minder alert in het donker.
  • Maai van binnen naar buiten. Hierdoor hebben kuikens en andere dieren in het boerenland een kans om aan de buitenranden van een perceel een schuilplek te zoeken. Het is dan wel belangrijk om randen van minimaal 1 meter te laten staan. Randen van 3 meter geven weidevogels de grootste overlevingskans.
  • Pas de maaisnelheid aan. Voor weidevogels en andere dieren in het boerenland is een snelheid van maximaal 8 km/uur optimaal. Hierdoor is er tijd om te vluchten. Alertheid tijdens het maaien is hierbij ook van belang. Desnoods in samenwerking met vrijwilligers van de lokale vogelwacht. Voor meer info zoek uw vogelwacht via www.friesevogelwachten.nl/nl/vogelwachten/zoek-je-vogelwacht .

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.