Actie door Grutsk op ús Greidefûgels


Grutsk op ús Greidefûgels is een meerjarig project. Het hoofddoel van Grutsk op ús Greidefûgels is de waarde van weidevogels voor onze provincie duidelijk te maken. Het is bovendien een project dat wordt gedragen door vele betrokken partijen.

LTO-Noord als belangrijke branche-organisatie van boeren steunt dit project. Maar ook de boeren die actief bezig zijn met agrarisch natuurbeheer zijn via Kollektievenberied Fryslân verbonden met Grutsk. Zo ook particulier grondbezitters via Friesch Grondbezit en de branche organisatie van loonwerkers Cumela. Maar ook het agrarische onderwijs doet mee via van Hall Larenstein en Aeres. Net als de Bond Friese VogelWachten als grootste vrijwilligersorganisatie in Fryslân. Tot slot wordt Grutsk op ús Greidefûgels ook gedragen door de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

De 5 thema's van Grutsk op ús Greidefûgels in 2023

Image

Gewurde litte

Bent u ook Grutsk op ús Greidefûgels en wilt u een uitdaging aangaan? Dit jaar maken we het u makkelijk. Door een stuk, 1 of meer randen van uw land ‘gewurde te litten’ (met rust te laten) helpt u de weidevogels. In dit stuk land vinden kuikens van weidevogels een schuilplek. Ook zullen er andere soorten bloemen en kruiden gaan groeien. De insecten die dit aantrekt, zijn belangrijk voedsel voor  weidevogels. U kunt deze actie ook heel goed combineren met het Grutsk weidevogelmengsel.

Meer informatie over 'gewurde litte'
Image

Vernatten

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn en zonder of met weinig ondersteunende middelen. Het najaar van 2019 en het begin van 2020 hebben al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde.

Meer informatie over vernatten
Image

Beschermen

Wilt u tijdens het bemesten zo veel mogelijk rekening houden met broedende grutto's, kieviten of andere weidevogels? Plaats dan een nestpan over het nest met eieren voordat u met het materiaal in de buurt van het nest bent. Verwijder de nestpan daarna zo snel mogelijk. Wilt u een aantal nestpannen in uw eigen trekker of voor de loonwerker? Bestel kosteloos 5 nestpannen.


Meer informatie over beschermen
Image

Zaaien

Wilt u ongeveer hectare van uw land kruiden- en bloemenrijk maken? Goed voor de biodiversiteit én voor uw vee. Grutsk op ús Greidefûgels heeft een aantal mengsels laten samenstellen. Voor melkveehouders in Fryslân is er weer een aantal pakketten van 8 KG beschikbaar dat kosteloos kan worden besteld. Voor extra bestellingen geldt een aantrekkelijke korting.


Meer informatie over zaaien

Image

Dongje

Het gebruik van rûge dong (ruige mest) helpt de weidevogels. Hoe? Door de vertraagde afgifte van meststoffen groeit de vegetatie minder snel. Bovendien verbetert op deze plekken het bodemleven. Onder andere door een toename van het aantal (rode) wormen. En dit helpt weidevogels. Omdat ze sneller en gemakkelijker voedsel kunnen vinden. Door een strook van het land met rûge dong te bemesten kunt u ervaring opdoen met deze manier van landbewerking.

Meer informatie over dongje

De partners van Grutsk op ús Greidefûgels

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image