Nieuws van Grutsk op ús GreidefûgelsHet samenwerkingsproject Grutsk op ús Greidefûgels is in 2018 opgestart. Sindsdien is er door de partners van Grutsk hard gewerkt om weidevogels onder de aandacht te brengen van alle Friezen. Maar vooral melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters worden uitgedaagd om (nog meer) rekening te houden met weidevogels in de agrarisch natuur in Fryslân. Velen hebben de uitdagingen opgepakt. Er wordt volop gewerkt met nestpannen, greppelpompen en kruidenrijke mengsels in Fryslân. Hier valt veel over te melden. Hieronder treft u met enige regelmaat interessante nieuwtjes aan.


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u per mail contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl.