Contact met Grutsk op ús Greidefûgels


U kunt op meerdere manieren contact zoeken met de organisatie van Grutsk op ús Greidefûgels. Voor het kosteloos aanvragen van nestpannen (max. 10), 1 pakket à 8 KG kruidenmengsel of advies over vernatting vragen wij u de formulieren op de pagina's hierboven (vernatten, beschermen of zaaien) in te vullen. Als een algemene opmerking wilt maken of een vraag wilt stellen, kunt u deze kwijt in het vak 'Je bericht' hieronder.

Waar zit de organisatie van Grutsk?

Grutsk op ús Greidefûgels is een samenwerking met meerdere partijen. Voor meer informatie over de partners van Grutsk klik hier >>>

De projectorganisatie is gevestigd in het bondsbureau van Bond Friese VogelWachten te Wiuwert, Labadistendyk 2, 8637 VJ,  info@bfvw.nl / 058 250 4388.


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ kunt u contact opnemen met Henk de Jong: info@bfvw.nl / 058 250 4388.