Yn it spier met vernatting


U heeft als Friese melkveehouder een briefkaart met een uitdaging in de brievenbus ontvangen. Een uitdaging om ergens op uw land een stukje grond te vernatten. Vernatten voor onze weidevogels - ús greidefûgels. Zij hebben in het broedseizoen voordeel bij nattigheid. Nattigheid in de weide zorgt bijvoorbeeld voor meer voedsel voor weidevogels.

Net als de Grutsk op ús Greidefûgelscampagne van vorig jaar is deelname aan deze vernattingsactie geheel op vrijwillige basis. Deelname geeft u de mogelijkheid om te experimenteren met vernatting zonder directe verplichtingen. U doet met andere woorden mee omdat u iets wilt betekenen voor de weidevogels omdat u dat wilt. U kunt als u dat wilt advies krijgen van deskundigen op het gebied van water en biodiversiteit.

Image

Welke mogelijkheden zijn er om te vernatten?

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn met geen of weinig ondersteunende middelen. Het najaar van 2019 en het begin van 2020 hebben al veel water afgegeven. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde. U kunt met het aanwezig boezemwater op de volgende manieren aan de slag met vernatten:

Peilverhoging bij een perceel – jaarrond

Bij deze vormen gaat het vooral om vernatting tijdens het broedseizoen van de weidevogels. Ook is hier een (tijdelijke) verhoging van het waterpeil de basis. Een tijdige actie vergemakkelijkt het resultaat. Dus al in de winter.  Als het water het perceel op kruipt ontstaat een nat gedeelte en soms een soort van plasdras. Op deze manier kunt u soms ook greppels vol laten lopen. In een droge periode kan dit ook voordelen van de grasgroei opleveren. Ook hier is de juiste uitvoering van belang. De waterdeskundige van Grutsk op ús Greidefûgels verkent de mogelijkheden graag met u.

Peilverhoging bij een perceel – tijdelijk

Ook hier kunt op verschillende manieren te werk gaan. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil op polderniveau. Ook hier adviseren we praktisch te blijven door bijvoorbeeld het plaatsen van een bocht op een dam. Let er hierbij wel op wat uw maatregel doet met de waterhuishouding van de buren of van de omgeving. De waterspecialist van Grutsk op ús Greidefûgels beantwoord graag uw vragen. Als het nodig is brengt hij u graag in contact met de rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân.

Een vorm van een plasdras

Het aanleg van een plasdras kan op vele manieren. Het water staat in plasvorm op een deel van een perceel. De diepte varieert van 0 - 20 cm en dus bij voorkeur niet egaal. De grasopbrengst zal lager zijn dan normaal. U kunt er hier voor kiezen de nadruk op de vernatting in het vroege voorjaar, het voorjaar (maart t/m mei) of in de zomermaanden.

Een greppel plasdras is ook een effectieve manier voor weidevogels in het broedseizoen. Met een glooiende wal van de greppel maakt u een ideale situatie voor de weidevogel. U kunt dit bereiken door het blokkeren van de waterafvoer of door bijpompen.

Image


Aanmelden voor Yn it Spier - Vernatting

U kunt zich aanmelden voor de vernattingsactie met behulp van het onderstaande formulier. Als u het formulier compleet heeft ingevuld zal de vernattingsexpert van Grutsk contact met u opnemen. Hij zal de haalbaarheid van uw vernattingsplan kort telefonisch met u bespreken. Als het nodig is zal hij een afspraak met u maken om uw plannen ter plekke door te nemen. U kunt hem dan om advies vragen. Als het nodig is zal hij eventuele vervolgacties in overleg met u uitzetten.

Wat kunt u nog meer doen voor de Greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten of het maaien.

Of door 1 hectare van uw grond door te zaaien met een kruidenrijk- en bloemenrijk mengsel. Vorig jaar hebben er maar liefst 305 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was ook vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. Dit voorjaar zal blijken wat de resultaten voor boeren en voor de weidevogels zijn. Tegenover deelname aan deze actie stond geen vergoeding.


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 06 51 172 174 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.