Boeren over weidevogels

Drie studenten van NHL-Stenden hebben een drietal boeren geportretteerd over hun passie voor weidevogels. Shamariah Laville, Benthe van der Meer en Jildou de Wal zijn verantwoordelijk voor deze indrukwekkende productie. Zij portretteerden achtereenvolgens Wieke Marije Bakker uit Ginnum, Itte Wiersma en Oane Smink uit Baaium en Wieger van der Meulen uit Suawâld. Ieder van deze boeren vertelde waarom hij/zij zich inzet voor weidevogels. Alhoewel iedere boer het weidevogelbeheer op een eigen manier invult, is hun persoonlijke motivatie een duidelijke overeenkomst. Wellicht kunnen deze portetten als inspiratiebron dienen voor iedereen die in aanraking komt met weidevogels binnen en buiten Fryslân.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *