Water voor vogels gevraagd

Het is inmiddels kurkdroog in het boerenland in Fryslân. Ondanks een relatief nat voorjaar worden er (helaas) droogterecords gebroken. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. Net nu er nog volop weidevogel kuikens en ander jong leven in het boerenland is te vinden, mist de cruciale aanwezigheid van water. Een van de oplossingen om vogels en kuikens van voldoende water te voorzien zijn de greppelpompen. Grutsk op ús Greidefûgels heeft in de afgelopen jaren ruim 130 van dit greppelpompsystemen op zonne-energie via lokale vogelwachten uitgezet. In overleg met boeren in hun vogelwachtgebied worden greppels gevuld met water. Dit geeft verkoeling (schaduw) en een schuilplek voor vogels en hun kuikens. Bovendien vinden vogels rond deze greppels meer voedsel (wormen en vliegende insecten) en is de grond zachter. Dus een oproep aan iedereen: Zet waterpompen de komende tijd zoveel mogelijk in op zoveel mogelijk plekken voor de weidevogels.