Greppelpomp op het Noordereiland

Onlangs is een greppelpomp van Grutsk op ús Greidefûgels op het Noordereiland bij Drachten geplaatst. Het Noordereiland is een project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De inzet van de greppelpomp was nodig omdat er inmiddels minstens 30 broedparen van minimaal 6 vogelsoorten zijn geregistreerd. Na een nat voorjaar dreigt het eiland snel af te drogen. Greppelpompen op zonne-energie kunnen bij zonnig weer minimaal 4 m3 water per uur op het land pompen. De komende weken zullen de aanwezige (weide)vogels en hun kuikens dit extra water hard nodig hebben. De vogelwacht Drachten/Beetsterzwaag blijft de vogelstand op het Noordereiland monitoren en zorgt bovendien voor het beheer van de Grutsk op ús Greidefûgels greppelpomp die beschikbaar is gesteld door de provincie Fryslân.

Een greppel om het water in te laten
De slang vult de greppel met water
De greppelpomp gebruikt alleen energie van de zon.
Er wordt minimaal 4 m3 water per uur opgempompt.
Een overzicht van geregistreerde nesten en broedparen op het Noordereiland.