Geeft u weidevogels een veilige plek?


Sinds 2018 stelt Grutsk op ús Greidefûgels aan Friese melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters kosteloos zogenaamde nestpannen beschikbaar. Ze worden in het gebruik ook wel sleepslangbeschermers genoemd.

Ze worden door boeren en loonwerkers gebruikt tijdens landwerkzaamheden. Vaak in samenwerking met vrijwilligers van een lokale vogelwacht. Wilt u ook de beschikking hebben over een aantal van deze nestpannen? Neem dan de moeite door  het aanvraagformulier hieronder in te vullen. U kunt als melkveehouder 5 stuks bestellen. Loonbedrijven en vogelwachten kunnen desgewenst extra bestellen.  De bestelde nestpannen worden kosteloos op het opgegeven adres in Fryslân bezorgd.

nazorg

Aanvragen van nestpannen

U kunt als melkveehouder, loonbedrijf of vogelwacht nestpannen hieronder bestellen via het bestelformulier. U kunt overwegen ook aan andere acties van Grutsk op ús Greidefûgels mee te doen. Bijvoorbeeld door een deel van uw land Gewurde te litten (met rust te laten). Bijvoorbeeld aan de randen van 1 of meer percelen. Door daar geen kunstmest uit te strooien ontstaat hier langzaam een andere vegetatie. Met meer kruiden en bloemen die insecten aantrekken. Insecten zijn belangrijk voedsel voor weidevogels. Door de stroken bovendien niet of later (half juli) te maaien creëert u een schuilplek voor weidevogels én hun kuikens. Als stimulans ontvangt u een grondbord van Grutsk op ús Greidefûgels thuis met de tekst 'Gewurde litte!'. U kunt deze actie ook heel goed combineren met het inzaaien of doorzaaien van deze stroken met een Grutsk op ús Greidefûgels kruidenmengsel. U stimuleert hiermee de groei van andere vegetatie. Goed voor insecten en dus voor weidevogels. Bovendien kan deze vegetatie uiteindelijk ook worden gemaaid en door ander gras worden gemengd met bijzondere bijkomende voordelen. Sommige kruiden zijn goed voor uw vee (minder medicatie) en gaan zeker niet ten koste van de melkopbrengst.

Aanmelden voor deze of andere acties van Grutsk? Klik hier >>>

Weidevogelvriendelijk maaien

Er is heel veel mogelijk om de belangen van boeren en weidevogels samen goed te behartigen. Door goede afspraken tussen boer, loonwerker en vogelwachter bijvoorbeeld. Een goede en tijdige communicatie tussen boer en nazorger kan veel betekenen voor weidevogels maar ook andere levende fauna zoals jong wild.

Contact zoeken met een vogelwacht over weidevogelbeheer? Klik hier >>>

Als boer en/of loonwerker kun je ook zelf rekening houden met weidevogels. Door bijvoorbeeld op een bepaalde manier te maaien.

  • Maai overdag
  • Maai ruim om de nesten heen
  • Bied vluchtmogelijkheid aan door van binnen naar buiten te maaien
  • Laat een randje langs de slootkant staan.

Wat kunt u nog meer doen voor de Greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door ergens op uw land een deel te vernatten. Dat kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door een permanente peilverhoging in de buurt van 1 van uw percelen. Of door het aanleggen van een (tijdelijke) plasdras. Hierbij kunt u advies vragen van de vernattingsexpert van Grutsk op ús Greidefûgels.

Of door 1 hectare van uw grond door te zaaien met een kruidenrijk- en bloemenrijk mengsel. Sinds 2019 hebben ruim 840 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was ook vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. Dit voorjaar zal blijken wat de resultaten voor boeren en voor de weidevogels zijn. Tegenover deelname aan deze actie stond geen vergoeding.

Sinds 2021 loopt de actie 'Gewurde litte'. Dit is het Fries voor 'met rust laten'. Door dus niks te doen helpt u de weidevogels. We roepen melkveehouders om 1 of meer stroken op hun land 'Gewurde te litten'. Dit betekent concreet dat de partners van Grutsk melkveehouders oproepen geen kunstmest in deze stroken te strooien. Ook vragen we deze stroken niet of laat (bijv. na 15 juli) te maaien. Dit alles om meer ruimte te geven aan weidevogels en hun kuiken tijdens het broedseizoen. Door deze rust zal de vegetatie veranderen. Meer kruiden en andere grassoorten. Door laat te maaien zal er in de cruciale kuikenfase meer schuilplaats zijn voor weidevogel kuikens. Want we zijn toch allemaal 'Grutsk op ús Greidefûgels'?


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de jong: h.dejong@bfvw.nl / 058 - 250 43 88.