Yn it spier met beschermen


U heeft van Grutsk op ús Greidefûgels een briefkaart met een oproep in de brievenbus ontvangen. Een oproep om tijdens het bemesten of het maaien rekening te houden met broedende weidevogels. Sinds 2 jaar stelt Grutsk op ús Greidefûgels aan Friese melkveehouders, loonwerkers en vogelwachters kosteloos zogenaamde nestpannen beschikbaar. Ze worden in het gebruik ook wel sleepslangbeschermers genoemd.

Ze worden door boeren en loonwerkers gebruikt tijdens landwerkzaamheden. Vaak in samenwerking met vrijwilligers van een lokale vogelwacht. Wilt u ook de beschikking hebben over een aantal van deze nestpannen? Neem dan de moeite door  het aanvraagformulier hieronder in te vullen. U kunt maximaal 10 stuks bestellen. U kunt deze nestpannen vervolgens afhalen op een adres in Fryslân.

Image

Aanmelden voor Yn it Spier - Beschermen

Hieronder kunt u een aantal nestpannen bestellen. Door het formulier compleet in te vullen is bij ons bekend wie u bent en hoeveel nestpannen u wilt bestellen. Nadat uw bestelling door de mensen van Grutsk is verwerkt, zullen zij contact met u opnemen over de aflevering.

Uitlevering van nestpannen tijdelijk
niet mogelijk door grote vraag
Vanwege de grote vraag naar nestpannen is de voorraad op 3 maart 2020 gedaald naar 0. Op zich een positief gegeven. Er wordt momenteel gewerkt aan de productie van een nieuwe serie. U kunt als Friese melkveehouder, vogelwachter of loonwerker nog nestpannen aanvragen. Wij zullen u dan informeren over de termijn van levering.

U functie of beroep is:Wat kunt u nog meer doen voor de Greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door ergens op uw land een deel te vernatten. Dat kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door een permanente peilverhoging in de buurt van 1 van uw percelen. Of door het aanleggen van een (tijdelijke) plasdras. Hierbij kunt u advies vragen van de vernattingsexpert van Grutsk op ús Greidefûgels.

Of door 1 hectare van uw grond door te zaaien met een kruidenrijk- en bloemenrijk mengsel. Vorig jaar hebben er maar liefst 305 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was ook vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. Dit voorjaar zal blijken wat de resultaten voor boeren en voor de weidevogels zijn. Tegenover deelname aan deze actie stond geen vergoeding.


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de jong: h.dejong@bfvw.nl / 058 250 4388.