Grutsk in het nieuws

Gisteren en vandaag werd er door de Leeuwarder Courant aandacht besteed aan Grutsk op ús Greidefûgels. Gisteren werd de oproep tot vernatting opgepikt. Door de droogte hebben weidevogels het in toenemende mate zwaar. Vandaag werd de oproep aan boeren, loonwerkers en nazorgers gedaan om in het maaiseizoen samen te werken bij landwerkzaamheden.

Artikel over vernatting in de Leeuwarder Courant. Klik hier >>>

Artikel over het maaiseizoen. >>>