Marten de Jong en Douwe Hoogland

Veldbijeenkomst druk bezocht

Ruim 45 personen maakten gebruik van de uitnodiging voor een veldbijeenkomst over Rûge dong (ruige mest). De bijeenkomst vond plaats op het bedrijf van Anneke en Marten de Jong in Baaium. Bij dit moderne melkveebedrijf draait het ook om weidevogels. Zij noemen het zelf ‘buorkjen mei greidefûgels’ ( Boeren met weidevogels). Voordat de aanwezigen het veld ingingen vertelde Marten de Jong over hun mooie bedrijf. Henk de Jong lichte het project ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ toe. De campagne 2022 van ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ draait net als deze veldbijeenkomst om het thema ruige mest. Tijdens de veldbijeenkomst vertelde Jeroen Onrust van de RUG over het belang van ruige mest voor het bodemleven. Door het nemen van een aantal grondmonsters kon hij praktisch aantonen dat door ruige mest de diversiteit aan wormen toeneemt. Uit eerdere onderzoeken van Jeroen bleek al dat vooral de beschikbaarheid van wormen voor weidevogels van belang is. Hiervoor is voldoende water de succesfactor. Anne Jansma van Living Lab liet in het veld zien wat ruige mest en voldoende biodiversiteit doet met bovengrondse (vliegende) insecten. Op een aantal vliegenvallen was duidelijk het verschil zichtbaar tussen een perceel met ruige mest (in verschillende hoeveelheden) en percelen waar wordt beweid of op een andere manier wordt bemest. Vooral de grotere vliegende insecten zijn in percelen met ruige mest in grotere aantallen aanwezig. Zij zijn belangrijk voor adulte weidevogels, maar zeker ook voor kuikens. De bijeenkomst werd afgesloten door gedeputeerde Douwe Hoogland. Hij benadrukte het belang van samenwerking bij weidevogelbeheer. Bijvoorbeeld zoals bij het project ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. De veldbijeenkomst werd georganiseerd door Living Lab en ‘Grutsk op ús Greidefûgels’.

Jeroen Onrust (RUG) legt uit wat ruige mest betekent voor het bodemleven
De praktijk van het bodemleven
Anne Jansma vertelt over het belang van ruige mest voor vliegende insecten
Hier het verschil aan insecten op percelen met verschillende bemestingsniveau’s.
Het grondbord ‘ik dongje rûch’ staat zelf in de ruige mest.
Een aantal mensen van de organisatie: Carla Boonstra (living Lab), Marten de Jong (boer), Henk de Jong (Grutsk op ús Greidefûgels), Anne Jansma (living Lab en Grutsk op ús Greidefûgels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *