veldbijeenkomst ruige mest

Veldbijeenkomst over ruige mest

Op 24 mei 2022 organiseren Living Lab en Grutsk op ús Greidefûgels een praktijkmiddag over het onderwerp ruige mest (rûge dong). Melkveehouder Marten de Jong uit Baaium is gastheer voor deze deze veldbijeenkomst. Melkveehouders, akkerbouwers en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Het programma op 24 mei is als volgt:

 • 13:30 Opening en start programma Living Lab Fryslân
  Door: Anne Jansma, inhoudelijk adviseur
 • 13:40 Presentatie Marten de Jong Melkveehouder en gastheer vandaag
 • 13:50 Grutsk op ús greidefûgels, thema: Rûge dong
  Door: Henk de Jong, projectleider
 • 14:00 Het veld in!
  De groep wordt verdeeld en halverwege vindt een wisseling van begeleiders / sprekers plaats.
  • Groep onder begeleiding van Jeroen Onrust (richt zich met name op het ondergrondse bodemleven)
  • Groep onder begeleiding van Anne Jansma (richt zich met name op het bovengrondse bodemleven)
 • 16:00 Einde veldexcursies
 • 16:05 Douwe Hoogland, gedeputeerde provinsje Fryslân
  Missie, visie en actiepunten van de provincie. Grutsk op ús greidefûgels
 • 16:15 Sluiting officiële deel, hapje en drankje staan klaar
 • 16:45 Einde bijeenkomst. 

Klik hier om je aan te melden: >>>