grutsk 2023

Inschrijving acties Grutsk 2023 open

Met ingang van vandaag kunnen melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers meedoen aan 1 of meer acties van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Net als in vorige edities kunnen deelnemers hiermee laten zien trots (grutsk) te zijn op weidevogels. Door gewoon in de praktijk zaken op te pakken. Al dan niet in samenwerking met vrijwilligers van de lokale vogelwacht. Deelnemers aan de acties die niet eerder meededen krijgen voorrang. Daarna telt de volgorde van aanmelding. In het begin van mei hoort de aanvrager of de aanvraag kan worden gehonoreerd. Aanmelden kan via: