Grutsk seizoen van start

Boer Marten de Jong uit Baaium is zoals wellicht bekend Grutsk op ús Greidefûgels. Deze melkveehouder rijdt inmiddels ruige mest uit over zijn land. Hij is dus een echte ‘rûge donger‘. Vandaag hielp zijn vaste nazorger, Wybren Bruinsma van vogelwacht Winsum/Baard/Oosterlittens hem bij het dongjen. Auke Pieter van loonbedrijf J.F. Frankena uit Winsum zat op de trekker. Hij reed rûge dong uit en Wybren was actief met het zetten van zogenaamde nestpannen. Op deze manier bleven gevonden nesten gespaard voor vervuiling en beschadiging. In heel Fryslân zijn meer dan 3100 nestpannen van Grutsk op ús Greidefûgels in gebruik.

Auke Pieter van loonwerkbedrijf Frankena in actie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *