Brûsplak (webinar) over rûge dong (ruige mest)

Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodem-leven en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogel-beheer? Waar moet je de ruige mest uitrijden en wat is idealiter het beste tijdstip vanuit weidevogeloogpunt? En welke alternatieven zijn er voor ruige mest? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens deze online themabijeenkomst.

Aan het woord komen:

  • Tim Visser – ecoloog en onderzoeker aan de WUR
    Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt en over de resultaten van zijn onderzoek over de ruige mest en alternatieven.
  • Henk Oud – mozaïekregisseur en adviseur van de Landbouw Adviespool
    Henk vertelt vanuit zijn expertise over de praktische toepassing van rûge dong. Waarom is dit zo belangrijk voor de bemesting van het land, welke meerwaarde levert het op en waar moet je rekening mee houden?
  • Jelte Bakker – melkveehouder uit Ginnum
    Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen meer weidevogels te helpen om de kuikens uit te laten vliegen.

Meer informatie over dit brûsplak en aanmelden kan hier >>>