1e Magazine ‘onze weidevogels’ en Grutsk

Begin februari plofte het eerste magazine ‘onze weidevogels’ i.s.m. Grutsk op ús Greidefûfgels op de mat bij 95% van de melkveehouders in Fryslân. Dit magazine wordt landelijk verspreid. Alleen in Fryslân is het magazine voorzien van een omslag van ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Deze omslag bevat vooral informatie over de verschillende acties van Grutsk. Melkveehouders kunnen een antwoordkaart invullen. Hierop kunnen zij aangeven of zij nestpannen willen bestellen. Ook kan men advies over vernatting en een greppelpomp met korting bestellen. Net als de afgelopen 2 jaren kunnen boeren ook een kosteloze zak van 8 KG kruidenmengsel bestellen. Tot slot kan men meedoen aan de nieuwe actie ‘Gewurde litte’. Deelnemende melkveehouders kunnen laten zien dat zij een strook op hun land met rust laten. Dus geen kunstmest strooien en later maaien. Begin maart zal de 2e editie van het magazine ‘onze weidevogels’ bij de melkveehouders in de bus vallen.

Download hier het magazine ‘onze weidevogels’ en Grutsk >>>